بازرگانی

مناقصات و مزایدات

شرکت تولیدی خانه گستر

پیشرو در صنعت ساختمان سازی و انبوه سازی از سواحل زیبای خزر تا آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس

آگهی های بازرگانی

آگهی های مزایده و مناقصه

همه‌ی آگهی‌ها
مناقصه

مناقصه عمومی اجرای کامل نماسازی پروژه آسمان البرز

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۶ آبان ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که عملیات تامین کلیه مصالح و حمل به محل کارگاه سازنده را با اجرای کامل نماسازی طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و اولویت تهاتر با واحدهای مسکونی متعلق به شرکت تولیدی خانه گستر و یا بصورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید.

مناقصه عمومی طراحی، تهیه، ساخت و حمل ۲۰۸دستگاه زنت

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات طراحی، تهیه، ساخت و حمل به محل گارگاه سازنده ۲۰۸دستگاه زنت را به همراه نصب و راه اندازی آنها در بلوک های ۴۸واحدی B4 و B5 و ۵۶واحدی C2 و C3 پروژه آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به پیمانکاران واجد شرایط (حقیقی یا حقوقی) واگذار نماید.

مناقصه عمومی حمل خاک و نخاله پروژه مسکونی یاس سفید، شهرک واوان

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۶ شهریور ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای عملیات حمل خاک و نخاله در محل احداث فاز ۳ پروژه مجتمع مسکونی یاس سفید را با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت تهاتر به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

مناقصه محدود عملیات تاسیسات مکانیکی پروژه آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۶ تیر ۱۴۰۰
عملیات تاسیسات مکانیکی بلوکهای B4 و B5 و C2 و C3 از قطعه R2-2 پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا درصورت تمایل، مقتضی است طبق برنامه زمان بندی مناقصه محدود ، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

مناقصه محدود عملیات تاسیسات برقی پروژه آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۶ تیر ۱۴۰۰
عملیات تاسیسات برقی بلوکهای B4 و B5 و C2 و C3 از قطعه R2-2 پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا درصورت تمایل، مقتضی است طبق برنامه زمان بندی مناقصه محدود ، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

مناقصه محدود عملیات گازرسانی بلوکهای ۵۶ واحدی آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۱ تیر ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد که کلیه عملیات مربوط به تامین، نصب، راه اندازی و تحویل ۸ دستگاه آسانسور پروژه آسمان البرز را از طریق مناقصه به صورت ۵۰% تهاتر و ۵۰% مابقی را به صورت نقد به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
مزایده

مزایده عمومی آهن آلات مازاد و اموال اسقاطی و ضایعاتی

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۸ خرداد ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

نوبت دوم مزایده فروش املاک با اقساط بلند مدت – مجتمع الغدیر

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی از املاک مسکونی را در تهران از طریق مزایده و به صورت اقساط بلند مدت و با تسهیلات ویژه و تخفیفات پرداخت نقدی به فروش برساند.

مزایده فروش املاک با اقساط بلند مدت – مجتمع الغدیر

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۷ بهمن ۱۳۹۹
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی از املاک مسکونی را در تهران از طریق مزایده و به صورت اقساط بلند مدت و با تسهیلات ویژه و تخفیفات پرداخت نقدی به فروش برساند.

مزایده فروش ضایعات کارگاه و اموال اسقاطی

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۷ دی ۱۳۹۹
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات مازاد و اموال اسقاطی و ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. متقاضیان می توانند ظرف مدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهی
مناقصه
مناقصه

مناقصه عمومی اجرای کامل نماسازی پروژه آسمان البرز

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۶ آبان ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که عملیات تامین کلیه مصالح و حمل به محل کارگاه سازنده را با اجرای کامل نماسازی طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و اولویت تهاتر با واحدهای مسکونی متعلق به شرکت تولیدی خانه گستر و یا بصورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید.

مناقصه عمومی طراحی، تهیه، ساخت و حمل ۲۰۸دستگاه زنت

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات طراحی، تهیه، ساخت و حمل به محل گارگاه سازنده ۲۰۸دستگاه زنت را به همراه نصب و راه اندازی آنها در بلوک های ۴۸واحدی B4 و B5 و ۵۶واحدی C2 و C3 پروژه آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به پیمانکاران واجد شرایط (حقیقی یا حقوقی) واگذار نماید.

مناقصه عمومی حمل خاک و نخاله پروژه مسکونی یاس سفید، شهرک واوان

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۶ شهریور ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای عملیات حمل خاک و نخاله در محل احداث فاز ۳ پروژه مجتمع مسکونی یاس سفید را با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت تهاتر به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

مناقصه محدود عملیات تاسیسات مکانیکی پروژه آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۶ تیر ۱۴۰۰
عملیات تاسیسات مکانیکی بلوکهای B4 و B5 و C2 و C3 از قطعه R2-2 پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا درصورت تمایل، مقتضی است طبق برنامه زمان بندی مناقصه محدود ، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

مناقصه محدود عملیات تاسیسات برقی پروژه آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۶ تیر ۱۴۰۰
عملیات تاسیسات برقی بلوکهای B4 و B5 و C2 و C3 از قطعه R2-2 پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا درصورت تمایل، مقتضی است طبق برنامه زمان بندی مناقصه محدود ، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

مناقصه محدود عملیات گازرسانی بلوکهای ۵۶ واحدی آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۱ تیر ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد که کلیه عملیات مربوط به تامین، نصب، راه اندازی و تحویل ۸ دستگاه آسانسور پروژه آسمان البرز را از طریق مناقصه به صورت ۵۰% تهاتر و ۵۰% مابقی را به صورت نقد به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.