بازرگانی

مناقصات و مزایدات

شرکت تولیدی خانه گستر

پیشرو در صنعت ساختمان سازی و انبوه سازی از سواحل زیبای خزر تا آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس

آگهی های بازرگانی

آگهی های مزایده و مناقصه

همه‌ی آگهی‌ها
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی دستمزد اجرای عملیات تاسیسات برقی بلوک ۴۰ واحدی ۹M از قطعه ۳-۳R پروژه آسمان البرز

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲ تیر ۱۴۰۳
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد جرای عملیات تاسیسات برقی بلوک ۴۰ واحدی ۹M از قطعه ۳-۳R پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به صورت دستمزدی و با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر و ابزار آلات کافی واگذار نماید.
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی دستمزد اجرای عملیات تاسیسات برقی بلوک ۴۰ واحدی ۱۰M از قطعه ۳-۳R پروژه آسمان البرز

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲ تیر ۱۴۰۳
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد جرای عملیات تاسیسات برقی بلوک ۴۰ واحدی ۱۰M از قطعه ۳-۳R پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به صورت دستمزدی و با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر و ابزار آلات کافی واگذار نماید.
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی دستمزد اجرای عملیات تاسیسات برقی بلوک ۴۰ واحدی ۴M از قطعه ۳-۳R پروژه آسمان البرز

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲ تیر ۱۴۰۳
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد جرای عملیات تاسیسات برقی بلوک ۴۰ واحدی ۴M از قطعه ۳-۳R پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به صورت دستمزدی و با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر و ابزار آلات کافی واگذار نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی دستمزد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی بلوک ۴۰ واحدی ۵M از قطعه ۳-۳R پروژه آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۳
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی بلوک ۴۰ واحدی ۵M از قطعه ۳-۳R پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به صورت دستمزدی و با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی دستمزد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی بلوک ۴۰ واحدی ۱۰M از قطعه ۳-۳R پروژه آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۳
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی بلوک ۴۰ واحدی ۱۰M از قطعه ۳-۳R پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به صورت دستمزدی و با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی دستمزد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی بلوک ۴۰ واحدی ۴M از قطعه ۳-۳R پروژه آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۳
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی بلوک ۴۰ واحدی ۴M از قطعه ۳-۳R پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به صورت دستمزدی و با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.
مزایده
مزایده

مزایده عمومی آهن آلات ضایعاتی پروژه سیرجان

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که خرید، آهن آلات ضـایعاتی خود را از طریق مزایــــده بفروش برساند
مزایده

مزایده عمومی فروش ویلای ساحلی

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

مزایده عمومی آهن آلات ضایعاتی

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

مزایده عمومی آهن آلات ضایعاتی

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۸ دی ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

مزایده عمومی آهن آلات مازاد و اموال اسقاطی و ضایعاتی

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۸ خرداد ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

نوبت دوم مزایده فروش املاک با اقساط بلند مدت – مجتمع الغدیر

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی از املاک مسکونی را در تهران از طریق مزایده و به صورت اقساط بلند مدت و با تسهیلات ویژه و تخفیفات پرداخت نقدی به فروش برساند.
مناقصه
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی دستمزد اجرای عملیات تاسیسات برقی بلوک ۴۰ واحدی ۹M از قطعه ۳-۳R پروژه آسمان البرز

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲ تیر ۱۴۰۳
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد جرای عملیات تاسیسات برقی بلوک ۴۰ واحدی ۹M از قطعه ۳-۳R پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به صورت دستمزدی و با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر و ابزار آلات کافی واگذار نماید.
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی دستمزد اجرای عملیات تاسیسات برقی بلوک ۴۰ واحدی ۱۰M از قطعه ۳-۳R پروژه آسمان البرز

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲ تیر ۱۴۰۳
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد جرای عملیات تاسیسات برقی بلوک ۴۰ واحدی ۱۰M از قطعه ۳-۳R پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به صورت دستمزدی و با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر و ابزار آلات کافی واگذار نماید.
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی دستمزد اجرای عملیات تاسیسات برقی بلوک ۴۰ واحدی ۴M از قطعه ۳-۳R پروژه آسمان البرز

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲ تیر ۱۴۰۳
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد جرای عملیات تاسیسات برقی بلوک ۴۰ واحدی ۴M از قطعه ۳-۳R پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به صورت دستمزدی و با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر و ابزار آلات کافی واگذار نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی دستمزد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی بلوک ۴۰ واحدی ۵M از قطعه ۳-۳R پروژه آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۳
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی بلوک ۴۰ واحدی ۵M از قطعه ۳-۳R پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به صورت دستمزدی و با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی دستمزد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی بلوک ۴۰ واحدی ۱۰M از قطعه ۳-۳R پروژه آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۳
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی بلوک ۴۰ واحدی ۱۰M از قطعه ۳-۳R پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به صورت دستمزدی و با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی دستمزد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی بلوک ۴۰ واحدی ۴M از قطعه ۳-۳R پروژه آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۳
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی بلوک ۴۰ واحدی ۴M از قطعه ۳-۳R پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به صورت دستمزدی و با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.