بازرگانی

مناقصات و مزایدات

شرکت تولیدی خانه گستر

پیشرو در صنعت ساختمان سازی و انبوه سازی از سواحل زیبای خزر تا آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس

آگهی های بازرگانی

آگهی های مزایده و مناقصه

همه‌ی آگهی‌ها
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی خرید، حمل، نصب و راه اندازی با جرثقیل به صورت کامل یک دستگاه تاور کرین ۱۰ تن مدل ۲۰۱۰ به بالا با کلیه متعلقات مربوطه

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که خرید، حمل، نصب و راه اندازی با جرثقیل بصورت کامل یک دستگاه تاور کرین ۱۰ تن مدل ۲۰۱۰ به بالا با کلیه متعلقات مربوطه را طبق مشخصات ذیل به بالاترین و بهترین پیشنهاد درصد تهاتر با واحدهای در حال ساخت پروژه های واقع در گرمدره و واوان به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی خرید، حمل، نصب و راه اندازی با جرثقیل به صورت کامل یک دستگاه تاور کرین ۱۲ تن مدل ۲۰۱۰ به بالا با کلیه متعلقات مربوطه

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که خرید، حمل، نصب و راه اندازی با جرثقیل بصورت کامل یک دستگاه تاور کرین ۱۲ تن مدل ۲۰۱۰ به بالا با کلیه متعلقات مربوطه را طبق مشخصات ذیل به بالاترین و بهترین پیشنهاد درصد تهاتر با واحدهای در حال ساخت پروژه های واقع در گرمدره و واوان به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.
مناقصه

مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی تأمین ابزار و تجهیزات قالب بندی و دستمزد اجرای کامل اسکلت بتنی بلوک شماره ۲ پروژه آرام شهر تهران

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۴ دی ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که عملیات تأمین ابزار و تجهیزات قالب بندی و دستمزد اجرای کامل اسکلت بتنی بلوک شماره ۲ پروژه آرام واقع در یافت آباد تهران را طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی دو مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید.
مناقصه

مناقصه عمومی با ارزیابی فنی تأمین ابزار و تجهیزات قالب بندی و دستمزد اجرای کامل اسکلت بتنی بلوک شماره ۴ پروژه آرام شهر تهران

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳ دی ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که عملیات تأمین ابزار و تجهیزات قالب بندی و دستمزد اجرای کامل اسکلت بتنی بلوک شماره ۴ پروژه آرام واقع در یافت آباد تهران را طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید.
مناقصه

مناقصه عمومی با ارزیابی فنی تأمین ابزار و تجهیزات قالب بندی و دستمزد اجرای کامل اسکلت بتنی بلوک شماره ۳ پروژه آرام شهر تهران

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳ دی ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که عملیات تأمین ابزار و تجهیزات قالب بندی و دستمزد اجرای کامل اسکلت بتنی بلوک شماره ۳ پروژه آرام واقع در یافت آباد تهران را طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید.

تجدید مناقصه عمومی تهیه کلیه مصالح، ماشین آالت، تجهیزات و اجرای کامل سازه بتنی، تیغه چینی و والپست به همراه میلگرد بستر بلوکهای شماره ۱۱ و ۱۳ پروژه آرام

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۷ آذر ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد تهیه کلیه مصالح، ماشین آالت، تجهیزات و اجرای کامل اسکلت بتنی، تیغه چینی و والپست بهمراه میلگرد بستر بلوک های شماره ۱۱ و ۱۳ پروژه آرام واقع در یافت آباد تهران را طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی به صورت تهاتری به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید. 
مزایده
مزایده

مزایده عمومی فروش ویلای ساحلی

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

مزایده عمومی آهن آلات ضایعاتی

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

مزایده عمومی آهن آلات ضایعاتی

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۸ دی ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

مزایده عمومی آهن آلات مازاد و اموال اسقاطی و ضایعاتی

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۸ خرداد ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

نوبت دوم مزایده فروش املاک با اقساط بلند مدت – مجتمع الغدیر

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی از املاک مسکونی را در تهران از طریق مزایده و به صورت اقساط بلند مدت و با تسهیلات ویژه و تخفیفات پرداخت نقدی به فروش برساند.

مزایده فروش املاک با اقساط بلند مدت – مجتمع الغدیر

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۷ بهمن ۱۳۹۹
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی از املاک مسکونی را در تهران از طریق مزایده و به صورت اقساط بلند مدت و با تسهیلات ویژه و تخفیفات پرداخت نقدی به فروش برساند.
مناقصه
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی خرید، حمل، نصب و راه اندازی با جرثقیل به صورت کامل یک دستگاه تاور کرین ۱۰ تن مدل ۲۰۱۰ به بالا با کلیه متعلقات مربوطه

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که خرید، حمل، نصب و راه اندازی با جرثقیل بصورت کامل یک دستگاه تاور کرین ۱۰ تن مدل ۲۰۱۰ به بالا با کلیه متعلقات مربوطه را طبق مشخصات ذیل به بالاترین و بهترین پیشنهاد درصد تهاتر با واحدهای در حال ساخت پروژه های واقع در گرمدره و واوان به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی خرید، حمل، نصب و راه اندازی با جرثقیل به صورت کامل یک دستگاه تاور کرین ۱۲ تن مدل ۲۰۱۰ به بالا با کلیه متعلقات مربوطه

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که خرید، حمل، نصب و راه اندازی با جرثقیل بصورت کامل یک دستگاه تاور کرین ۱۲ تن مدل ۲۰۱۰ به بالا با کلیه متعلقات مربوطه را طبق مشخصات ذیل به بالاترین و بهترین پیشنهاد درصد تهاتر با واحدهای در حال ساخت پروژه های واقع در گرمدره و واوان به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.
مناقصه

مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی تأمین ابزار و تجهیزات قالب بندی و دستمزد اجرای کامل اسکلت بتنی بلوک شماره ۲ پروژه آرام شهر تهران

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۴ دی ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که عملیات تأمین ابزار و تجهیزات قالب بندی و دستمزد اجرای کامل اسکلت بتنی بلوک شماره ۲ پروژه آرام واقع در یافت آباد تهران را طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی دو مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید.
مناقصه

مناقصه عمومی با ارزیابی فنی تأمین ابزار و تجهیزات قالب بندی و دستمزد اجرای کامل اسکلت بتنی بلوک شماره ۴ پروژه آرام شهر تهران

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳ دی ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که عملیات تأمین ابزار و تجهیزات قالب بندی و دستمزد اجرای کامل اسکلت بتنی بلوک شماره ۴ پروژه آرام واقع در یافت آباد تهران را طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید.
مناقصه

مناقصه عمومی با ارزیابی فنی تأمین ابزار و تجهیزات قالب بندی و دستمزد اجرای کامل اسکلت بتنی بلوک شماره ۳ پروژه آرام شهر تهران

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳ دی ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که عملیات تأمین ابزار و تجهیزات قالب بندی و دستمزد اجرای کامل اسکلت بتنی بلوک شماره ۳ پروژه آرام واقع در یافت آباد تهران را طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید.

تجدید مناقصه عمومی تهیه کلیه مصالح، ماشین آالت، تجهیزات و اجرای کامل سازه بتنی، تیغه چینی و والپست به همراه میلگرد بستر بلوکهای شماره ۱۱ و ۱۳ پروژه آرام

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۷ آذر ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد تهیه کلیه مصالح، ماشین آالت، تجهیزات و اجرای کامل اسکلت بتنی، تیغه چینی و والپست بهمراه میلگرد بستر بلوک های شماره ۱۱ و ۱۳ پروژه آرام واقع در یافت آباد تهران را طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی به صورت تهاتری به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید.