بازرگانی

مناقصات و مزایدات

شرکت تولیدی خانه گستر

پیشرو در صنعت ساختمان سازی و انبوه سازی از سواحل زیبای خزر تا آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس

آگهی های بازرگانی

آگهی های مزایده و مناقصه

همه‌ی آگهی‌ها
مناقصه

مناقصه عمومی تهیه و تامین قطعات ۶ دستگاه آسانسور پروژه حضرت فاطمه زهرا)س(

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۴ تیر ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر ( سهامی خاص ) در نظر دارد که تهیه و تامین قطعات ۶ دستگاه آسانسور پروژه حضرت فاطمه زهرا)س( را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حقوقی دارای صالحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید
مزایده

مزایده عمومی فروش ویلای ساحلی

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

مناقصه عمومی خاکبرداری و حمل خاک در پروژه آرام و آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که عملیات تامین کلیه مصالح و حمل به محل کارگاه سازنده را با اجرای کامل نماسازی طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و اولویت تهاتر با واحدهای مسکونی متعلق به شرکت تولیدی خانه گستر و یا بصورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید.

مزایده عمومی آهن آلات ضایعاتی

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

مناقصه تهیه و نصب پنجره های بلوک های مسکونی پروژه آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که عملیات تهیه، ساخت، حمل به محل پروژه و نصب کامل درب و پنجره های UPVC و شیشه های دوجداره پروژه آسمان البرز گرمدره را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید. لذا درصورت تمایل مقتضی است طبق برنامه زمان بندی مناقصه، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد اقدام فرمایید.

مناقصه اجرای اسکلت بتنی قطعه‌های ۲۲ و ۸۲ شهرک وحدت

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به تامین کنندگان و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: ۱- اجرای کلیه عملیات اسکلت سازه بتنی قطعه ۲۲  پروژه شهرک وحدت واقع در کرج و ۲- اجرای کلیه عملیات اسکلت سازه بتنی قطعه ۸۲  پروژه شهرک وحدت واقع در کرج
مزایده
مزایده

مزایده عمومی فروش ویلای ساحلی

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

مزایده عمومی آهن آلات ضایعاتی

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

مزایده عمومی آهن آلات ضایعاتی

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۸ دی ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

مزایده عمومی آهن آلات مازاد و اموال اسقاطی و ضایعاتی

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۸ خرداد ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند. مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

نوبت دوم مزایده فروش املاک با اقساط بلند مدت – مجتمع الغدیر

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی از املاک مسکونی را در تهران از طریق مزایده و به صورت اقساط بلند مدت و با تسهیلات ویژه و تخفیفات پرداخت نقدی به فروش برساند.

مزایده فروش املاک با اقساط بلند مدت – مجتمع الغدیر

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۷ بهمن ۱۳۹۹
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی از املاک مسکونی را در تهران از طریق مزایده و به صورت اقساط بلند مدت و با تسهیلات ویژه و تخفیفات پرداخت نقدی به فروش برساند.
مناقصه
مناقصه

مناقصه عمومی تهیه و تامین قطعات ۶ دستگاه آسانسور پروژه حضرت فاطمه زهرا)س(

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۴ تیر ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر ( سهامی خاص ) در نظر دارد که تهیه و تامین قطعات ۶ دستگاه آسانسور پروژه حضرت فاطمه زهرا)س( را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حقوقی دارای صالحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید

مناقصه عمومی خاکبرداری و حمل خاک در پروژه آرام و آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که عملیات تامین کلیه مصالح و حمل به محل کارگاه سازنده را با اجرای کامل نماسازی طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و اولویت تهاتر با واحدهای مسکونی متعلق به شرکت تولیدی خانه گستر و یا بصورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید.

مناقصه تهیه و نصب پنجره های بلوک های مسکونی پروژه آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که عملیات تهیه، ساخت، حمل به محل پروژه و نصب کامل درب و پنجره های UPVC و شیشه های دوجداره پروژه آسمان البرز گرمدره را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید. لذا درصورت تمایل مقتضی است طبق برنامه زمان بندی مناقصه، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد اقدام فرمایید.

مناقصه اجرای اسکلت بتنی قطعه‌های ۲۲ و ۸۲ شهرک وحدت

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به تامین کنندگان و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: ۱- اجرای کلیه عملیات اسکلت سازه بتنی قطعه ۲۲  پروژه شهرک وحدت واقع در کرج و ۲- اجرای کلیه عملیات اسکلت سازه بتنی قطعه ۸۲  پروژه شهرک وحدت واقع در کرج

مناقصه عمومی اجرای کامل نماسازی پروژه آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۶ آبان ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که عملیات تامین کلیه مصالح و حمل به محل کارگاه سازنده را با اجرای کامل نماسازی طبق مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و اولویت تهاتر با واحدهای مسکونی متعلق به شرکت تولیدی خانه گستر و یا بصورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی و دارای نیروی انسانی ماهر واگذار نماید.

مناقصه عمومی طراحی، تهیه، ساخت و حمل ۲۰۸دستگاه زنت

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات طراحی، تهیه، ساخت و حمل به محل گارگاه سازنده ۲۰۸دستگاه زنت را به همراه نصب و راه اندازی آنها در بلوک های ۴۸واحدی B4 و B5 و ۵۶واحدی C2 و C3 پروژه آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به پیمانکاران واجد شرایط (حقیقی یا حقوقی) واگذار نماید.