خانه گستر

مزایدات

شرکت تولیدی خانه گستر

پیشرو در صنعت ساختمان سازی و انبوه سازی از سواحل زیبای خزر تا آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس

مزایده عمومی: آهن آلات ضایعاتی

شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند:
1- مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

2- سیر مراحل برگزاری مزایده: متقاضیان می توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی جهت تهیه اسناد مزایده به آدرس بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰ مراجعه و یا از طریق وبسایت شرکت به نشانی tkgsco.com اقدام فرمایند.

3- مهلت و محل تحویل پاکات مزایده: حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ در محل دفتر مرکزی شرکت خانه گستر به آدرس بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰ و یا از طریق وبسایت شرکت به نشانی tkgsco.com  می باشد.

4- محل بازدید: پروژه الغدیر به نشانی تهرانپارس خیابان استخر خیابان صفایی فراهانی خیابان بختیاری مجتمع مسکونی الغدیر – تلفن ۰۲۱۷۷۱۱۲۶۹۴

فرم ثبت نام در دسترس نیست. مهلت شرکت در مناقصه به پایان رسیده است.

آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ میباشد به پیشنهادهایی که خارج از مدت فوق ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.