بازرگانی

آگهی های فروش

شرکت تولیدی خانه گستر

پیشرو در صنعت ساختمان سازی و انبوه سازی از سواحل زیبای خزر تا آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس

آگهی های بازرگانی

آگهی های فروش، پیش‌فروش و فراخوان

همه‌ی آگهی‌ها

پیش فروش واحد های مجتمع مسکونی ۱۶۰ واحدی گرمدره

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۹ مرداد ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی از واحدهای مجتمع مسکونی ۱۶۰ واحدی گرمدره  را از طریق پیش فروش عرضه نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط و نحوه پیش فروش با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲-۰۲۱ داخلی ۱۰۱۴ تماس حاصل فرمایند.

پیش فروش واحد های مجتمع مسکونی یاس سپید واوان

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد واحد های مجتمع مسکونی یاس سپید واوان را از طریق پیش فروش عرضه نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط و نحوه پیش فروش با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲ داخلی ۱۰۱۴ تماس حاصل فرمایند.

پیش فروش واحد های مجتمع مسکونی ۶۰ واحدی رشت

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد واحدهای مجتمع مسکونی ۶۰ واحدی رشت را از طریق پیش فروش عرضه نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط و نحوه پیش فروش با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲ داخلی ۱۰۱۴ تماس حاصل فرمایند.

فروش واحدهای مجتمع تجاری اداری اطلس گاندی

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری اداری اطلس گاندی را از طریق فروش مستقیم عرضه نماید.متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط و نحوه پیش فروش با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲ تماس حاصل فرمایند.

پیش فروش واحد های مسکونی آسمان البرز

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۰ مهر ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی واحدهای مسکونی آسمان البرز را از طریق پیش فروش عرضه نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط و نحوه پیش فروش با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲ داخلی ۱۰۱۴ تماس حاصل فرمایند.
فراخوان
خانه گستر

فراخوان شناسایی کارگزار | مجتمع مسکونی آسمان البرز

, تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد پیش فروش واحدهای مسکونی خود واقع در پروژه آسمان البرز گرمدره را به کارگزاران فروش واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای فعال در این زمینه دعوت می گردد نسبت به ارسال اطلاعات و آپلود رزومه کاری در فرم زیر اقدام فرمایند.
فروش و پیش فروش
  • پیش فروش
  • فروش

پیش فروش واحد های مجتمع مسکونی ۱۶۰ واحدی گرمدره

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۹ مرداد ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی از واحدهای مجتمع مسکونی ۱۶۰ واحدی گرمدره  را از طریق پیش فروش عرضه نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط و نحوه پیش فروش با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲-۰۲۱ داخلی ۱۰۱۴ تماس حاصل فرمایند.

پیش فروش واحد های مجتمع مسکونی یاس سپید واوان

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد واحد های مجتمع مسکونی یاس سپید واوان را از طریق پیش فروش عرضه نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط و نحوه پیش فروش با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲ داخلی ۱۰۱۴ تماس حاصل فرمایند.

پیش فروش واحد های مجتمع مسکونی ۶۰ واحدی رشت

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد واحدهای مجتمع مسکونی ۶۰ واحدی رشت را از طریق پیش فروش عرضه نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط و نحوه پیش فروش با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲ داخلی ۱۰۱۴ تماس حاصل فرمایند.

فروش واحدهای مجتمع تجاری اداری اطلس گاندی

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری اداری اطلس گاندی را از طریق فروش مستقیم عرضه نماید.متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط و نحوه پیش فروش با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲ تماس حاصل فرمایند.

پیش فروش واحد های مسکونی آسمان البرز

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۰ مهر ۱۴۰۰
شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی واحدهای مسکونی آسمان البرز را از طریق پیش فروش عرضه نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط و نحوه پیش فروش با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲ داخلی ۱۰۱۴ تماس حاصل فرمایند.