خانه گستر

مزایدات

شرکت تولیدی خانه گستر

پیشرو در صنعت ساختمان سازی و انبوه سازی از سواحل زیبای خزر تا آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس

مزایده عمومی: آهن آلات ضایعاتی

شرکت تولیدی خانه گستر در نظـر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایـده بفروش برساند:
1- مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰

2- سیر مراحل برگزاری مزایده: متقاضیان می توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی جهت تهیه اسناد مزایده به آدرس بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰ مراجعه و یا از طریق وبسایت شرکت به نشانی tkgsco.com اقدام فرمایند.

3- مهلت و محل تحویل پاکات مزایده: حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ در محل دفتر مرکزی شرکت خانه گستر به آدرس بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان ۵۱، پلاک ۴۰ و یا از طریق وبسایت شرکت به نشانی tkgsco.com/bid010321 می باشد.

4- محل بازدید: پروژه الغدیر به نشانی تهرانپارس خیابان استخر خیابان صفایی فراهانی خیابان بختیاری مجتمع مسکونی الغدیر – تلفن ۰۲۱۷۷۱۱۲۶۹۴

جهت دانلود اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر، نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمائید:

فرم ثبت نام در دسترس نیست. مهلت شرکت در مزایده به پایان رسیده است.

آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ میباشد به پیشنهادهایی که خارج از مدت فوق ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.