خانه گستر

مزایدات

شرکت تولیدی خانه گستر

پیشرو در صنعت ساختمان سازی و انبوه سازی از سواحل زیبای خزر تا آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس

مزایده عمومی آهن آلات ضایعاتی پروژه سیرجان

شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که خرید، آهن آلات ضـایعاتی خود را از طریق مزایــــده بفروش برساند :

لذا درصورت تمایل، مقتضی است طبق برنامه زمان بندی مزایده، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد و مدارک اقدام نمایید.

1- مزایده گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: بزرگراه علامه جعفری، بلوار جهاد شـمالی، خیابان چهل و نهم، نصر پنج، نبش خیابان۵۱ پلاک ۴۰

2- مهلت شرکت در مناقصه: آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت – : ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ می باشد. جهت تهیه اسناد مزایده به شهرستان سیر جان، محله مکی آباد، بلوار غدیر، خیابان فیروزه، جنب پارک غدیر، کارگاه شـــرکت تولیدی خانه گســـتر
کد پستی: ۷۸۱۷۹۴۶۵۸۷
تذکر مهم: ارائه کپی کارت ملی و معرفی نامه رسمی در هنگام تحویل پاکات، الزامی می باشد. 

3- نشانی پروژه: پروژه سـیرجان به نشـانی اسـتان کرمان – شـهرسـتان سـیر جان – محله مکی آباد- بلوار غدیر – خیابان فیروزه – جنب پارک غدیر- کارگاه شـرکت تولیدی خانه گسـتر

جهت دانلود اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر، نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمائید:

مهلت ثبت نام و دریافت مدارک به اتمام رسیده است.

آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ میباشد به پیشنهادهایی که خارج از مدت فوق ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.