پروژه ساختمانی اداری

مرکز انرژی اتمی اصفهان

این طرح که خود شامل ۱۹ پروژه مختلف می باشد در بخش روشن دشت واقع در شرق اصفهان احداث شده است.

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

نام:

مرکز انرژی اتمی اصفهان

نوع:

ساختمانی / اداری

وضعیت:

تکمیل شده و تحویل شده

زیربنا:

***
  • کارفرما: سازمان انرژی اتمی ایران
  • محل اجرا: اصفهان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ تحویل:
  • سایر مشخصات/توضیحات:

این طرح که خود شامل ۱۹ پروژه مختلف می باشد در بخش روشن دشت واقع در شرق اصفهان احداث شده است.
پروژه های مختلف طرح عبارتند از: (۱) ZPR یا راکتور صر قدرت، (۲) D20 یا آب سنگین، (۳)MNSR، (۴) پمپ بنزین، (۵) ۲۱ واحد مسکونی، (۶) مرکز آموزش، (۷) دفتر مهندسی، (۸) NDT، (۹)واحد اطلاعات هسته ای، (۱۰) برق رسانی، (۱۱) تاسیسات حرارتی و برودتی، (۱۲)آب رسانی و تصفیه خانه، (۱۳) مخازن ذخیره آب و محوطه سازی و جمع آوری آب های سطحی، (۱۴)متالوژی و خورگی، (۱۵)شیمی اورانیوم، (۱۶)مرکز طراحی مهندسی و سفارشات خرید، (۱۷) اسفنج زیرکونیوم، (۱۸)FML و (۱۹)UCF می باشد که UCF خود شامل کارخانه اتمی بسیار عظیم خواهد بود.
موارد ۱ تا ۷ اجرای کامل و تحویل موقت گردیده و ساختمان ها اجرا شده بتنی با نمای کنیتکس می باشد.