پروژه ساختمانی اداری

مخابرات ۵۰۰۰ شماره ای فشم

این ساختمان در میدان اصلی فشم و به منظور ایجاد مرکز مخابرات ۵۰۰۰ شماره‌ای توسط شرکت تولیدی خانه گستر ساخته شده است که شامل ۳ طبقه با اسکلت بتنی و نمای آجری می باشد.

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

نام:

مخابرات ۵۰۰۰ شماره ای فشم

نوع:

ساختمانی / اداری

وضعیت:

تکمیل شده و تحویل شده

زیربنا:

***
  • کارفرما: هیات امنای مخابرات
  • محل اجرا: فشم
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ تحویل:
  • سایر مشخصات/توضیحات:

این ساختمان در میدان اصلی فشم و به منظور ایجاد مرکز مخابرات ۵۰۰۰ شماره‌ای توسط شرکت تولیدی خانه گستر ساخته شده است که شامل ۳ طبقه با اسکلت بتنی و نمای آجری می باشد.