پروژه فرهنگی ورزشی

مجتمع ورزش باستانی امام علی (ع)

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

نام:

مجتمع ورزش باستانی امام علی (ع)

نوع:

ساختمانی / فرهنگی / ورزشی

وضعیت:

تکمیل شده و تحویل شده

زیربنا:

۸۳۰ مترمربع
  • کارفرما: وزارت ورزش و جوانان - هیئت پهلوانی
  • محل اجرا: رشت، میدان رازی
  • تاریخ شروع: ۱۳۹۹
  • تاریخ تحویل: ۱۴۰۰/۴/۲۴
  • سایر مشخصات/توضیحات:

۳۶۰درجه

نمای ۳۶۰درجه

گالری عکس

گالری عکس