پروژه مسکونی

مجتمع مسکونی پردیس کیش

مشارکت در احداث یک مجتمع مسکونی واقع در منطقه ی پردیس کیش به صورت شهرک مجموعا به مساحت ۸۰۰۰۰ مترمربع

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

نام:

مجتمع مسکونی پردیس کیش

نوع:

ساختمانی / مسکونی

وضعیت:

تکمیل شده و تحویل شده

زیربنا:

۸۰۰۰۰ متر مربع
  • کارفرما:
  • محل اجرا: جزیره کیش
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ تحویل:
  • سایر مشخصات/توضیحات:

مشارکت در احداث یک مجتمع مسکونی واقع در منطقه ی پردیس کیش به صورت شهرک مجموعا به مساحت ۸۰۰۰۰ مترمربع