پروژه مسکونی

مجتمع مسکونی صدف کیش

احداث کامل یک مجتمع مسکونی واقع در کیش به صورت شهرک با نام صدف کیش مجموعا به مساحت ۱۴۴۰۰ مترمربع

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

نام:

مجتمع مسکونی صدف کیش

نوع:

ساختمانی / مسکونی

وضعیت:

تکمیل شده

زیربنا:

۱۴۴۰۰ متر مربع
  • کارفرما:
  • محل اجرا: جزیره کیش
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ تحویل:
  • سایر مشخصات/توضیحات:

احداث کامل یک مجتمع مسکونی واقع در کیش به صورت شهرک با نام صدف کیش مجموعا به مساحت ۱۴۴۰۰ مترمربع