پروژه آموزشی

طرح توسعه دانشکده فنی دانشگاه تهران

پنج ساختمان در طرح توسعه دانشکده فنی دانشگاه تهران با اسکلت بتنی و نمای سنگی اجرا شده است. پروژه های پنج گانه طرح توسعه از سال ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۷۳ تحویل کار فرما گردیده است.

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

نام:

طرح توسعه دانشکده فنی دانشگاه تهران

نوع:

ساختمانی / اداری / آموزشی

وضعیت:

تکمیل شده و تحویل شده

زیربنا:

۱۱۴۸۶ متر مربع
  • کارفرما: دانشگاه تهران
  • محل اجرا: تهران، خیابان کارگر شمالی، بعد از خیابان جلال آل احمد
  • تاریخ شروع: ۱۳۷۰
  • تاریخ تحویل: ۱۳۷۳
  • سایر مشخصات/توضیحات: اسکلت بتنی و نمای سنگ

پنج ساختمان در طرح توسعه دانشکده فنی دانشگاه تهران با اسکلت بتنی و نمای سنگی اجرا شده است. پروژه های پنج گانه طرح توسعه از سال ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۷۳ تحویل کار فرما گردیده است.

این طرح شامل اجرای ساختمان های زیر می باشد:
۱-ساختمان اصلی مکانیک با مساحت ۵۳۶۹ متر مربع در ۴ طبقه
۲-ساختمان آزمایشگاه ترمودینامیک با مساحت ۱۰۶۴ متر مربع در ۲ طبقه
۳-ساختمان آزمایشگاه سیالات با مساحت ۱۵۶۴ متر مربع در ۲ طبقه
۴-آزمایشگاه عملیات واحد با مساحت ۷۲۰ متر مربع در ۲ طبقه
۵-رستوران دانشکده فنی با مساحت ۲۷۶۹ متر مربع در ۲ طبقه