پروژه توسعه درمانی

طرح توسعه بیمارستان قلب شهید رجایی

طرح توسعه بیمارستان قلب شهید رجایی شامل ۷ قسمت مختلف می باشد که در دو فاز انجام یافته است و اجرای آن باعث افزایش تختهای I.C.U و C.C.U و اتاق عمل این بیمارستان به چندین برابر موجودی قبلی بیمارستان گردیده‌ است.

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

نام:

طرح توسعه بیمارستان قلب شهید رجایی

نوع:

ساختمانی / درمانی

وضعیت:

تکمیل شده و تحویل شده

زیربنا:

***
  • کارفرما: هیات امنای بیمارستان
  • محل اجرا: تهران
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ تحویل:
  • سایر مشخصات/توضیحات:

طرح توسعه بیمارستان قلب شهید رجایی شامل ۷ قسمت مختلف می باشد که در دو فاز انجام یافته است و اجرای آن باعث افزایش تختهای I.C.U و C.C.U و اتاق عمل این بیمارستان به چندین برابر موجودی قبلی بیمارستان گردیده‌ است.
ساختمان های اجرا شده پروژه شامل طرح توسعه بیمارستان در ۳۰۰ متر مربع با پنج طبقه و کلا شامل ۴۸ تخت، موتورخانه اصلی بیمارستان در یک طبقه در ۷۵۰ متر مربع، بخش انژیوگرافی بیمارستان در ۵۴۰ متر مربع،
لابراتوار اصلی بیمارستان در ۱۰۰ متر مربع، بخش الکتروکاردیوگرام در ۱۰۰ متر مربع، اتاق های عمل در ۲۵۰ متر مربع، ساختمان POST C.C.U که در روی ساختمان قدیم بخش و ادامه بخش C.C.U در طبقه پنجم با مساحت ۷۵۰ متر مربع ساخته شده است و آمفی تئاتر بیمارستان که جزئی از ساختمان اصلی نیز می‌باشد و در طبقه همکف با گنجایش بیش از ۳۰۰ نفر ساخته شده است.