پروژه اداری

ساختمان مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

ساختمان مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ۱۴ طبقه شامل ۱۰ طبقه اداری و ۴ طبقه جهت پارکینگ و تاسیسات در زیرزمین اجرا شده است.

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

نام:

ساختمان مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

نوع:

ساختمانی / اداری

وضعیت:

تکمیل شده و تحویل شده

زیربنا:

۱۰۰۰۰ مترمربع
  • کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  • محل اجرا: تهران
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ تحویل:
  • سایر مشخصات/توضیحات:

ساختمان مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ۱۴ طبقه شامل ۱۰ طبقه اداری و ۴ طبقه جهت پارکینگ و تاسیسات در زیرزمین اجرا شده است.
مساحت کل ساختمان حدود ۱۰ هزار متر مربع و اسکلت آن فلزی با سقف بتنی می باشد.
این ساختمان با کاربری اداری جهت ایجاد دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث شده است.
تاسیسات این پروژه اعم از برقی و مکانیکی شامل سپتیک تانک، ایرهندلریونین، چیلر و … توسط شرکت تولیدی خانه گستر اجرا شده است.