پروژه ساختمانی / تاسیساتی

ساختمان اویونیک فرودگاه مهرآباد تهران

ساختمان اویونیک فرودگاه مهرآباد تهران با اسکلت بتن آرمه در ۷۷۰۰ متر مربع در محوطه فرودگاه مهرآباد تهران توسط شرکت تولیدی خانه گستر ساخته شده است. این پروژه شامل ۴ طبقه با کلیه سیستم های تاسیساتی مانند اطفاء حریق آبی، گازی و سیستم هوای فشرده و خلاء ساخته شده است.

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

نام:

ساختمان اویونیک فرودگاه مهرآباد تهران

نوع:

ساختمانی / تاسیساتی

وضعیت:

تکمیل شده و تحویل شده

زیربنا:

۷۷۰۰ مترمربع
  • کارفرما: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هما
  • محل اجرا: تهران، فرودگاه مهرآباد
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ تحویل:
  • سایر مشخصات/توضیحات:

ساختمان اویونیک فرودگاه مهرآباد تهران با اسکلت بتن آرمه در ۷۷۰۰ متر مربع در محوطه فرودگاه مهرآباد تهران توسط شرکت تولیدی خانه گستر ساخته شده است. این پروژه شامل ۴ طبقه با کلیه سیستم های تاسیساتی مانند اطفاء حریق آبی، گازی و سیستم هوای فشرده و خلاء ساخته شده است.
در کنار این پروژه قرارداد کانال آدم رو به طول ۲۸۷ و عمق مفید ۲/۴۰ و عرض ۲ متر جهت تغذیه اویونیک و چند ساختمان موجود از موتورخانه اصلی توسط این شرکت همزمان با اجرای پروژه‌ی اویونیک در سال ۱۳۷۰ احداث گردیده است.
همچنین ساختمان های موتور پول، نمازخانه و انبار مواد قابل اشتغال در طی سال های گذشته در محوطه فرودگاه مهرآباد نیز توسط شرکت تولیدی خانه گستر احداث شده است.