پروژه راه و ترابری

دایک حفاظتی رودخانه کشکان روستای چم مهر

هدف از پروژه : محافظت از روستا و راه های ارتباطی در مواجه با سیل و سیلاب های احتمالی

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

نام:

پروژه دایک حفاظتی رودخانه کشکان روستای چم مهر

نوع:

راه و ترابری

وضعیت:

تکمیل شده

زیربنا:

***
  • کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  • محل اجرا: استان لرستان، روستای چم مهر
  • تاریخ شروع: ۱۳۹۸
  • تاریخ تحویل: ۱۳۹۹
  • سایر مشخصات/توضیحات:

هدف از پروژه : محافظت از روستای چم مهر و راه های ارتباطی در مواجه با سیل و سیلاب های احتمالی

مساحت پروژه : ۷۴۰ متر طول