پروژه آموزشی

دانشگاه روابط بین الملل وزارت امور خارجه

شرکت تولیدی خانه گستر موفق به احداث دانشگاه روابط بین الملل وزارت امور خارجه به متراژ ۱۷۰۰۰ مترمربع به عنوان یکی از پروژه های شاخص در زمینه احداث بناهای آموزشی گردیده است. این بنا در تهران، خیابان باهنر (نیاوران)، کوچه مینا، پلاک ۱ قرار دارد.

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

نام:

دانشگاه روابط بین الملل وزارت امور خارجه

نوع:

ساختمانی / اداری / آموزشی

وضعیت:

تکمیل شده و تحویل شده

زیربنا:

۱۷۰۰۰ متر مربع
  • کارفرما: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
  • محل اجرا: تهران، خیابان باهنر (نیاوران)
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ تحویل:
  • سایر مشخصات/توضیحات:

شرکت تولیدی خانه گستر موفق به احداث دانشگاه روابط بین الملل وزارت امور خارجه به متراژ ۱۷۰۰۰ مترمربع به عنوان یکی از پروژه های شاخص در زمینه احداث بناهای آموزشی گردیده است. این بنا در تهران، خیابان باهنر (نیاوران)، کوچه مینا، پلاک ۱ قرار دارد.