مناقصه

مناقصه عمومی طراحی، تهیه، ساخت و حمل ۲۰۸دستگاه زنت

شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات طراحی، تهیه، ساخت و حمل به محل گارگاه سازنده 208دستگاه زنت را به همراه نصب و راه اندازی آنها در بلوک های 48واحدی B4 و B5 و 56واحدی C2 و C3 پروژه آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به پیمانکاران واجد شرایط (حقیقی یا حقوقی) واگذار نماید. ... ادامه مطلب

مناقصه عمومی حمل خاک و نخاله پروژه مسکونی یاس سفید، شهرک واوان

شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای عملیات حمل خاک و نخاله در محل احداث فاز ۳ پروژه مجتمع مسکونی یاس سفید را با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت تهاتر به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. ... ادامه مطلب

مناقصه محدود عملیات تاسیسات مکانیکی پروژه آسمان البرز

عملیات تاسیسات مکانیکی بلوکهای B4 و B5 و C2 و C3 از قطعه R2-2 پروژه 2800 واحدی آسمان البرز ... از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا درصورت تمایل، مقتضی است طبق برنامه زمان بندی مناقصه محدود ، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند. ... ادامه مطلب

مناقصه محدود عملیات تاسیسات برقی پروژه آسمان البرز

عملیات تاسیسات برقی بلوکهای B4 و B5 و C2 و C3 از قطعه R2-2 پروژه 2800 واحدی آسمان البرز ... از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا درصورت تمایل، مقتضی است طبق برنامه زمان بندی مناقصه محدود ، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند. ... ادامه مطلب