خانه گستر

مناقصات

شرکت تولیدی خانه گستر

پیشرو در صنعت ساختمان سازی و انبوه سازی از سواحل زیبای خزر تا آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس

مناقصه محدود عملیات تاسیسات مکانیکی پروژه آسمان البرز

شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات تاسیسات مکانیکی بلوکهای B4 و B5 و C2 و C3 از قطعه R2-2 پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به صورت دستمزدی (مترمربع زیربنایی) و با مشخصات مندرج در مناقصه محدود و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی و دارای نیروی انسانی ماهر و ابزارآلات کافی واگذار نماید ، لذا درصورتیکه تمایل مقتضی است طبق برنامه زمان بندی مناقصه محدود ، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

متقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهی (۱۴۰۰/۰۴/۲۷) لغایت ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ نسبت به دریافت اسناد مناقصه به آدرس https://tkgsco.com/bid000427m  مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲ تماس حاصل فرمایند.

دانلود فرم اطلاعات شرکت در مناقصه محدود یک مرحله ای با ارزیابی فنی دستمزد اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی ساختمان، پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره

مهلت ثبت نام و دریافت مدارک به اتمام رسیده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.