خانه گستر

مناقصات

شرکت تولیدی خانه گستر

پیشرو در صنعت ساختمان سازی و انبوه سازی از سواحل زیبای خزر تا آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس

منقضی شد!

مناقصه گچکاری و رابیتس کاری بلوک B4 و B5 پروژه آسمان البرز

شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای کامل عملیات گچ و خاک، سفیدکاری و رابیتس کاری بلوک های B4 و B5 پروژه آسمان البرز را به صورت دستمزدی با مشخصات مندرج در مناقصه محدود و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی و دارای نیروی انسانی ماهر و ابزار و ماشین آلات کافی واگذار نماید لذا درصورتیکه تمایل مقتضی است طبق برنامه زمان بندی مناقصه ، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

متقاضیان میبایست مبلغ خرید اسناد به مبلغ ۳ میلیون ریال را بحساب شماره ۰۲۱۱۴۶۱۵۹۰۰۰۴ (شماره شبا ۱۶۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۲۱۱۴۶۱۵۹۰۰۰۴) شرکت تولیدی خانه گستر نزد بانک صادرات شعبه هروی واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به همراه مشخصات درخواستی در فرم زیر وارد نمایند. در صورت ارسال پیشنهادات یا نامه انصراف از شرکت در مناقصه در مهلت مقرر، مبلغ ۲ میلیون ریال به حساب متقاضی مسترد می شود.

متقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ نسبت به دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایت https://tkgsco.com/bid000202 مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲ داخلی ۲۰۰۷ تماس حاصل فرمایند.

مهلت ثبت نام و ارسال مدارک به اتمام رسیده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.