پیش فروش واحدهای

واحد های مجتمع مسکونی  یاس سپید واوان

شرکت تولیدی خانه گستر در نظر دارد تعدادی از واحدهای مجتمع مسکونی یاس سپید واوان  را از طریق پیش فروش عرضه نماید.

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط و نحوه پیش فروش با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲-۰۲۱ داخلی ۱۰۱۴ تماس حاصل فرمایند.

توضیحات پروژه

  • محل اجرا: واوان
  • تعداد ساختمان: ۸ بلوک (۴ بلوک تیپ D و ۲ بلوک تیپ C و ۲ بلوک تیپ B)
  • تعداد واحد: مجموعا ۲۶۰ واحد (هربلوک تیپ B: تعداد ۲۶ واحد -هربلوک تیپ C: تعداد ۲۶ واحد – هر بلوک تیپ D: تعداد ۳۹ واحد)
  • سایر مشخصات/توضیحات:

احداث پروژه مجتمع مسکونی یاس سپید واوان یکی  از پروژه های در حال اجرای شرکت تولیدی خانه گستر بوده که درنزدیکی به شهر تهران- نزدیکی به کمربندی های اسلامشهر- نزدیکی  به اتوبان تهران قم در حال اجرا می باشد، از مزایای قابل ذکر پروژه : اسکلت بتنی و سقف تیرچه پلاستافوم و شهرک با سرانه فضای سبز و آسانسور ۸ نفره ، آنتن مرکزی ، آیفون تصویری ، برق اضطراری و … میباشد.

بلوک ها و واحدهای پروژه

پروژه مجتمع مسکونی یاس سپید واوان  دارای ۸ بلوک شامل ۴ بلوک تیپ D و ۲ بلوک تیپ C و ۲ بلوک تیپ B میباشد.

کلیه بلوک ۸ طبقه شامل یک زیر زمین ،یک طبقه همکف و شش طبقه روی همکف که زیر زمین کلیه بلوک ها بصورت مشترک می باشد.

تعداد کل واحد های مسکونی: ۲۶۰ واحد (هربلوک تیپ B: دارای ۲۶  واحد -هربلوک تیپ C: دارای ۲۶ واحد – هر بلوک تیپ D: دارای ۳۹ واحد)

واحد های بلوک ها  D : از ۷۵ تا ۱۲۰ متری

واحدهای بلوک های تیپ C: از ۸۰ تا ۱۰۰ متری

واحدهای بلوک های تیپ B: از ۹۰ تا ۱۰۰ متری

از ویژگی های واحدهای مسکونی این مجتمع می توان به داشتن سیستم گرمایشی (پکیج) و سرمایشی (کولر)، دارا بودن آیفون تصویری، سیستم آنتن مرکزی، پنجره های UPVC،

برق اضطراری، آسانسور ۸ نفره دولاین برای بلوک های D و آسانسور ۸ نفره تک لاین برای بلوک های B , C و زیرزمین مشترک به همراه پارکینگ و انباری اختصاصی برای هر واحد و … اشاره کرد.

ویژگی های واحد مسکونی

پکیج و کولر

آیفون تصویری

آنتن مرکزی

پنجره UPVC

برق اضطراری

آسانسور ۸ نفره

واحدهای موجود در مجتمع مسکونی یاس سپید واوان

واحدهای بلوک C2

بلوکطبقهشماره واحد متراژ (مترمربع)توضیحات
C2۱۱۸۱.۰۴فروخته شده
C2۱۲۸۱.۰۴فروخته شده
C2۱۳۱۰۱.۹۵پیش فروش
C2۱۴۱۰۱.۹۵فروخته شده
C2۲۱۸۱.۰۴فروخته شده
C2۲۲۸۱.۰۴فروخته شده
C2۲۳۱۰۱.۹۵پیش فروش
C2۲۴۱۰۱.۹۵فروخته شده
C2۳۱۸۱.۰۴فروخته شده
C2۳۲۸۱.۰۴فروخته شده
C2۳۳۱۰۱.۹۵فروخته شده
C2۳۴۱۰۱.۹۵فروخته شده
C2۴۱۸۱.۰۴فروخته شده
C2۴۲۸۱.۰۴فروخته شده
C2۴۳۱۰۱.۹۵فروخته شده
C2۴۴۱۰۱.۹۵فروخته شده
C2۵۱۸۱.۰۴فروخته شده
C2۵۲۸۱.۰۴پیش فروش
C2۵۳۱۰۱.۹۵فروخته شده
C2۵۴۱۰۱.۹۵فروخته شده
C2۶۱۸۱.۰۴فروخته شده
C2۶۲۸۱.۰۴پیش فروش
C2۶۳۱۰۱.۹۵پیش فروش
C2۶۴۱۰۱.۹۵فروخته شده

واحدهای بلوک C1

بلوکطبقهشماره واحد متراژ (مترمربع)توضیحات
C1۱۱۱۰۱.۹۵فروخته شده
C1۱۲۱۰۱.۹۵فروخته شده
C1۱۳۸۱.۰۴فروخته شده
C1۱۴۸۱.۰۴فروخته شده
C1۲۱۱۰۱.۹۵فروخته شده
C1۲۲۱۰۱.۹۵پیش فروش
C1۲۳۸۱.۰۴فروخته شده
C1۲۴۸۱.۰۴فروخته شده
C1۳۱۱۰۱.۹۵فروخته شده
C1۳۲۱۰۱.۹۵فروخته شده
C1۳۳۸۱.۰۴فروخته شده
C1۳۴۸۱.۰۴فروخته شده
C1۴۱۱۰۱.۹۵فروخته شده
C1۴۲۱۰۱.۹۵فروخته شده
C1۴۳۸۱.۰۴فروخته شده
C1۴۴۸۱.۰۴فروخته شده
C1۵۱۱۰۱.۹۵فروخته شده
C1۵۲۱۰۱.۹۵فروخته شده
C1۵۳۸۱.۰۴فروخته شده
C1۵۴۸۱.۰۴فروخته شده
C1۶۱۱۰۱.۹۵پیش فروش
C1۶۲۱۰۱.۹۵فروخته شده
C1۶۳۸۱.۰۴پیش فروش
C1۶۴۸۱.۰۴پیش فروش

واحدهای بلوک B2

بلوکطبقهشماره واحد متراژ (مترمربع)توضیحات
B2۱۱۹۸.۶۷فروخته شده
B2۱۲۹۸.۶۳پیش فروش
B2۱۳۹۷.۸۲فروخته شده
B2۱۴۹۷.۵۶پیش فروش
B2۲۱۹۸.۶۷پیش فروش
B2۲۲۹۸.۶۳فروخته شده
B2۲۳۹۷.۸۲پیش فروش
B2۲۴۹۷.۵۶پیش فروش
B2۳۱۹۸.۶۷پیش فروش
B2۳۲۹۸.۶۳پیش فروش
B2۳۳۹۷.۸۲فروخته شده
B2۳۴۹۷.۵۶پیش فروش
B2۴۱۹۸.۶۷پیش فروش
B2۴۲۹۸.۶۳پیش فروش
B2۴۳۹۷.۸۲پیش فروش
B2۴۴۹۷.۵۶فروخته شده
B2۵۱۹۸.۶۷فروخته شده
B2۵۲۹۸.۶۳پیش فروش
B2۵۳۹۷.۸۲پیش فروش
B2۵۴۹۷.۵۶پیش فروش
B2۶۱۹۸.۶۷پیش فروش
B2۶۲۹۸.۶۳فروخته شده
B2۶۳۹۷.۸۲پیش فروش
B2۶۴۹۷.۵۶فروخته شده

واحدهای بلوک B1

بلوکطبقهشماره واحد متراژ (مترمربع)توضیحات
B1۱۱۹۷.۵۶پیش فروش
B1۱۲۹۷.۸۲پیش فروش
B1۱۳۹۸.۶۳فروخته شده
B1۱۴۹۸.۶۷پیش فروش
B1۲۱۹۷.۵۶پیش فروش
B1۲۲۹۷.۸۲فروخته شده
B1۲۳۹۸.۶۳فروخته شده
B1۲۴۹۸.۶۷فروخته شده
B1۳۱۹۷.۵۶فروخته شده
B1۳۲۹۷.۸۲پیش فروش
B1۳۳۹۸.۶۳فروخته شده
B1۳۴۹۸.۶۷فروخته شده
B1۴۱۹۷.۵۶پیش فروش
B1۴۲۹۷.۸۲فروخته شده
B1۴۳۹۸.۶۳فروخته شده
B1۴۴۹۸.۶۷فروخته شده
B1۵۱۹۷.۵۶فروخته شده
B1۵۲۹۷.۸۲پیش فروش
B1۵۳۹۸.۶۳فروخته شده
B1۵۴۹۸.۶۷فروخته شده
B1۶۱۹۷.۵۶پیش فروش
B1۶۲۹۷.۸۲پیش فروش
B1۶۳۹۸.۶۳پیش فروش
B1۶۴۹۸.۶۷فروخته شده

واحدهای بلوک D4

بلوکطبقهشماره واحد متراژ (مترمربع)توضیحات
D4۱۱۱۳۰.۸۴پیش فروش
D4۱۲۹۴.۶۳پیش فروش
D4۱۳۱۲۰.۹پیش فروش
D4۱۴۱۲۰.۵۹پیش فروش
D4۱۵۱۱۷.۱۶فروخته شده
D4۱۶۱۱۳.۱۱فروخته شده
D4۲۱۱۳۰.۸۴فروخته شده
D4۲۲۹۴.۶۳فروخته شده
D4۲۳۱۲۰.۹پیش فروش
D4۲۴۱۲۰.۵۹پیش فروش
D4۲۵۱۱۷.۱۶پیش فروش
D4۲۶۱۱۳.۱۱پیش فروش
D4۳۱۱۳۰.۸۴پیش فروش
D4۳۲۹۴.۶۳پیش فروش
D4۳۳۱۲۰.۹فروخته شده
D4۳۴۱۲۰.۵۹فروخته شده
D4۳۵۱۱۷.۱۶پیش فروش
D4۳۶۱۱۳.۱۱پیش فروش
D4۴۱۱۳۰.۸۴پیش فروش
D4۴۲۹۴.۶۳پیش فروش
D4۴۳۱۲۰.۹پیش فروش
D4۴۴۱۲۰.۵۹پیش فروش
D4۴۵۱۱۷.۱۶فروخته شده
D4۴۶۱۱۳.۱۱فروخته شده
D4۵۱۱۳۰.۸۴فروخته شده
D4۵۲۹۴.۶۳فروخته شده
D4۵۳۱۲۰.۹پیش فروش
D4۵۴۱۲۰.۵۹پیش فروش
D4۵۵۱۱۷.۱۶پیش فروش
D4۵۶۱۱۳.۱۱پیش فروش
D4۶۱۱۳۰.۸۴پیش فروش
D4۶۲۹۴.۶۳پیش فروش
D4۶۳۱۲۰.۹فروخته شده
D4۶۴۱۲۰.۵۹فروخته شده
D4۶۵۱۱۷.۱۶پیش فروش
D4۶۶۱۱۳.۱۱پیش فروش

واحدهای بلوک D3

بلوکطبقهشماره واحد متراژ (مترمربع)توضیحات
D3۱۱۱۲۰.۹فروخته شده
D3۱۲۹۴.۶۳فروخته شده
D3۱۳۱۳۰.۸۴فروخته شده
D3۱۴۱۱۳.۱۱فروخته شده
D3۱۵۱۱۷.۱۶فروخته شده
D3۱۶۱۲۰.۵۹فروخته شده
D3۲۱۱۲۰.۹فروخته شده
D3۲۲۹۴.۶۳فروخته شده
D3۲۳۱۳۰.۸۴فروخته شده
D3۲۴۱۱۳.۱۱فروخته شده
D3۲۵۱۱۷.۱۶فروخته شده
D3۲۶۱۲۰.۵۹فروخته شده
D3۳۱۱۲۰.۹فروخته شده
D3۳۲۹۴.۶۳فروخته شده
D3۳۳۱۳۰.۸۴فروخته شده
D3۳۴۱۱۳.۱۱فروخته شده
D3۳۵۱۱۷.۱۶فروخته شده
D3۳۶۱۲۰.۵۹فروخته شده
D3۴۱۱۲۰.۹فروخته شده
D3۴۲۹۴.۶۳فروخته شده
D3۴۳۱۳۰.۸۴فروخته شده
D3۴۴۱۱۳.۱۱فروخته شده
D3۴۵۱۱۷.۱۶فروخته شده
D3۴۶۱۲۰.۵۹فروخته شده
D3۵۱۱۲۰.۹فروخته شده
D3۵۲۹۴.۶۳فروخته شده
D3۵۳۱۳۰.۸۴فروخته شده
D3۵۴۱۱۳.۱۱فروخته شده
D3۵۵۱۱۷.۱۶فروخته شده
D3۵۶۱۲۰.۵۹فروخته شده
D3۶۱۱۲۰.۹فروخته شده
D3۶۲۹۴.۶۳فروخته شده
D3۶۳۱۳۰.۸۴فروخته شده
D3۶۴۱۱۳.۱۱فروخته شده
D3۶۵۱۱۷.۱۶فروخته شده
D3۶۶۱۲۰.۵۹فروخته شده

واحدهای بلوک D2

بلوکطبقهشماره واحد متراژ (مترمربع)توضیحات
D2۱۱۱۲۰.۵۹فروخته شده
D2۱۲۱۱۷.۱۶فروخته شده
D2۱۳۱۱۳.۱۱فروخته شده
D2۱۴۱۳۰.۸۴فروخته شده
D2۱۵۹۴.۶۳فروخته شده
D2۱۶۱۲۰.۹فروخته شده
D2۲۱۱۲۰.۵۹پیش فروش
D2۲۲۱۱۷.۱۶فروخته شده
D2۲۳۱۱۳.۱۱فروخته شده
D2۲۴۱۳۰.۸۴فروخته شده
D2۲۵۹۴.۶۳فروخته شده
D2۲۶۱۲۰.۹فروخته شده
D2۳۱۱۲۰.۵۹فروخته شده
D2۳۲۱۱۷.۱۶فروخته شده
D2۳۳۱۱۳.۱۱فروخته شده
D2۳۴۱۳۰.۸۴فروخته شده
D2۳۵۹۴.۶۳فروخته شده
D2۳۶۱۲۰.۹فروخته شده
D2۴۱۱۲۰.۵۹فروخته شده
D2۴۲۱۱۷.۱۶فروخته شده
D2۴۳۱۱۳.۱۱فروخته شده
D2۴۴۱۳۰.۸۴فروخته شده
D2۴۵۹۴.۶۳فروخته شده
D2۴۶۱۲۰.۹فروخته شده
D2۵۱۱۲۰.۵۹فروخته شده
D2۵۲۱۱۷.۱۶فروخته شده
D2۵۳۱۱۳.۱۱فروخته شده
D2۵۴۱۳۰.۸۴فروخته شده
D2۵۵۹۴.۶۳فروخته شده
D2۵۶۱۲۰.۹فروخته شده
D2۶۱۱۲۰.۵۹فروخته شده
D2۶۲۱۱۷.۱۶فروخته شده
D2۶۳۱۱۳.۱۱فروخته شده
D2۶۴۱۳۰.۸۴فروخته شده
D2۶۵۹۴.۶۳فروخته شده
D2۶۶۱۲۰.۹فروخته شده

واحدهای بلوک D1

بلوکطبقهشماره واحد متراژ (مترمربع)توضیحات
D1۱۱۱۱۳.۱۱فروخته شده
D1۱۲۱۱۷.۱۶فروخته شده
D1۱۳۱۲۰.۵۹پیش فروش
D1۱۴۱۲۰.۹پیش فروش
D1۱۵۹۴.۶۳پیش فروش
D1۱۶۱۳۰.۸۴پیش فروش
D1۲۱۱۱۳.۱۱پیش فروش
D1۲۲۱۱۷.۱۶پیش فروش
D1۲۳۱۲۰.۵۹فروخته شده
D1۲۴۱۲۰.۹فروخته شده
D1۲۵۹۴.۶۳پیش فروش
D1۲۶۱۳۰.۸۴پیش فروش
D1۳۱۱۱۳.۱۱پیش فروش
D1۳۲۱۱۷.۱۶پیش فروش
D1۳۳۱۲۰.۵۹پیش فروش
D1۳۴۱۲۰.۹پیش فروش
D1۳۵۹۴.۶۳فروخته شده
D1۳۶۱۳۰.۸۴فروخته شده
D1۴۱۱۱۳.۱۱فروخته شده
D1۴۲۱۱۷.۱۶فروخته شده
D1۴۳۱۲۰.۵۹پیش فروش
D1۴۴۱۲۰.۹پیش فروش
D1۴۵۹۴.۶۳پیش فروش
D1۴۶۱۳۰.۸۴پیش فروش
D1۵۱۱۱۳.۱۱پیش فروش
D1۵۲۱۱۷.۱۶پیش فروش
D1۵۳۱۲۰.۵۹فروخته شده
D1۵۴۱۲۰.۹فروخته شده
D1۵۵۹۴.۶۳پیش فروش
D1۵۶۱۳۰.۸۴پیش فروش
D1۶۱۱۱۳.۱۱پیش فروش
D1۶۲۱۱۷.۱۶پیش فروش
D1۶۳۱۲۰.۵۹پیش فروش
D1۶۴۱۲۰.۹پیش فروش
D1۶۵۹۴.۶۳فروخته شده
D1۶۶۱۳۰.۸۴فروخته شده

برای اطلاع از شرایط و نحوه پیش فروش تماس بگیرید!

شماره تلفن ۹۱۰۰۶۲۶۲ - ۰۲۱ داخلی ۱۰۱۴ پاسخگوی سئوالات شما خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.