خانه گستر

مناقصات

شرکت تولیدی خانه گستر

پیشرو در صنعت ساختمان سازی و انبوه سازی از سواحل زیبای خزر تا آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فنی دستمزد اجرای عملیات تاسیسات برقی بلوک ۴۰ واحدی ۱۰M از قطعه ۳-۳R پروژه آسمان البرز

شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد جرای عملیات تاسیسات برقی بلوک ۴۰ واحدی ۱۰M از قطعه ۳-۳R پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز واقع در استان البرز، شهرستان گرمدره را به صورت دستمزدی و با مشخصات مندرج در مناقصه عمومی و به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی، مالی و دارای نیروی انسانی ماهر و ابزار آلات کافی واگذار نماید.  لذا درصورت تمایل، مقتضی است طبق برنامه زمان بندی مناقصه، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد و مدارک اقدام نمایید.

1- مناقصه گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: سعادت آباد، بلوار دریا، شکوفان یکم، بهاران دوم، پلاک ۳۳، طبقه همکف

2- مهلت شرکت در مناقصه: آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت – : ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ می باشد. محل تسلیم پیشنهادات در تهران به آدرس سعادت آباد، بلوار دریا، شکوفان یکم، بهاران دوم، پلاک ۳۳ طبقه همکف، دبیرخانه محرمانه حراست می باشد.
کد پستی: ۱۹۹۸۹۴۵۱۱۴
تذکر مهم: ارائه کپی کارت ملی و معرفی نامه رسمی در هنگام تحویل پاکات، الزامی می باشد. 

3- نشانی پروژه: استان البرز ، شهرستان گرمدره ، بلوار امیر کبیر، قطعه ۳-۳R پروژه ۲۸۰۰ واحدی آسمان البرز

جهت دانلود اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر، نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمائید:

مهلت ثبت نام و دریافت مدارک به اتمام رسیده است.

آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ میباشد به پیشنهادهایی که خارج از مدت فوق ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.