خانه گستر

مناقصات

شرکت تولیدی خانه گستر

پیشرو در صنعت ساختمان سازی و انبوه سازی از سواحل زیبای خزر تا آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس

مناقصه عمومی خرید، حمل، نصب و راه اندازی با جرثقیل به صورت کامل دو دستگاه تاور کرین ۱۰ و ۱۲ تن مدل ۲۰۱۰ به بالا با کلیه متعلقات مربوطه

شرکت تولیدی خانه گستر (سهامی خاص) در نظر دارد که خرید، حمل، نصب و راه اندازی با جرثقیل بصورت کامل دو دستگاه تاور کرین ۱۰ و ۱۲ تن مدل ۲۰۱۰ به بالا با کلیه متعلقات مربوطه را طبق مشخصات ذیل به بالاترین و بهترین پیشنهاد درصد تهاتر با واحدهای در حال ساخت پروژه های واقع در گرمدره و واوان به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. 

لذا درصورت تمایل، مقتضی است طبق برنامه زمان بندی مناقصه، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد و مدارک اقدام نمایید.

1- مناقصه گذار: شرکت تولیدی خانه گستر به آدرس: سعادت آباد، بلوار دریا، شکوفان یکم، بهاران دوم، پلاک ۳۳، طبقه همکف

2- مهلت شرکت در مناقصه: آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت – : ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ می باشد. محل تسلیم پیشنهادات در تهران به آدرس سعادت آباد، بلوار دریا، شکوفان یکم، بهاران دوم، پلاک ۳۳ طبقه همکف، دبیرخانه محرمانه حراست می باشد.
کد پستی: ۱۹۹۸۹۴۵۱۱۴
تذکر مهم: ارائه کپی کارت ملی و معرفی نامه رسمی در هنگام تحویل پاکات، الزامی می باشد. 

3- نشانی پروژه: استان تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، شکوفان یکم، بهاران دوم، پلاک ۳۳ طبقه همکف

جهت دانلود اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر، نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمائید:

مهلت ثبت نام و دریافت مدارک به اتمام رسیده است.

آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ میباشد به پیشنهادهایی که خارج از مدت فوق ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.